برگزاری جلسه ستاد جمع آوری کمک های مردمی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه ستاد جمع آوری کمک های مردمی با حضور امام جمعه،  معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این ستاد برگزار شد.

امام جمعه خوی در این جلسه بر فراخوان گروه های جهادی و شناسائی نیازهای اساسی مردم سیل زده تاکید نمود.

فرماندار شهرستان خوی نیز در این جلسه از جمع آوری کمک های مردمی به سیل زدگان جنوب کشور  خبر داد و افزود: در سطح شهرستان خوی برای جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم محل هایی تعیین خواهد شد.