نشست فرماندار شهرستان خوی با کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شمال استان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، نشست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی با کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شمال استان آذربایجان غربی برگزار شد.

در این نشست فرماندار شهرستان خوی تاسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر را در راستای اجرای عدالت و رفاه اجتماعی برای کشاورزان، روستاییان و عشایر عنوان کرد و افزود: دولت در این راستا هم از طرف کارفرما و هم از بابت سهم دولت یارانه پرداخت می کند و روستاییان با پرداخت یک سوم می تواند تحت پوشش این صندوق قرار گیرند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در ادامه از تحت پوشش قرار گرفتن 12 هزار نفر از سرپرستان خانوار در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر این شهرستان خبر داد و افزود: از این تعداد 400 نفرنیز از مزایای بازنشستگی و ازکارافتادگی  بهره مند شده اند.

وی در ادامه بر آگاه سازی و فرهنگ سازی کشاورزان،روستاییان و عشایر از مزایای این صندوق  توسط بخشداری ها و دهیاری ها تاکید نمود.