معرفی رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مراسم تودیع و معارفه رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی برگزار شد.

در این مراسم از زحمات سخایی فر رئیس قبلی تقدیر و آقای موسی پیرکندی بعنوان رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوی معرفی شد.