26 تیر سالروز تاسیس شورای نگهبان گرامی باد.

 26 تیر سالروز تاسیس شورای نگهبان گرامی باد.

 

روابط عمومی فرمانداری خوی