دیدار نوروزی فرماندار ویژه شهرستان خوی با کودکان بی سرپرست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی با حضور در مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با آنها دیدار نمود.

در این دیدار صمیمی، حسین عباسی  فرماندار ویژه شهرستان خوی ضمن تبریک به تمامی پرسنل و آرزوی سالی پر از موفقیت و سلامتی از زحمات آنها تقدیر و تشکر نمود.