بازدید استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه شهرستان خوی از برخی واحدهای تولیدی شهرک صنعتی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه شهرستان خوب از برخی واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بازدید نمودند.