برگزاری جلسه کمیسیون امنیت کارگری با حضور فرماندار شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کمیسیون امنیت کارگری با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این کمیسیون برگزار شد.
در این جلسه مشکلات کارگران در حوزه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیماتی در راستای حل هرچه سریعتر این مشکلات اتخاذ گردید.