بازدید فرماندار شهرستان خوی از خوابگاه دانشجویی دانشکده پرستاری خوی

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، ذبیح اله کاظمی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان خوی از خوابگاه دانشجویی دانشکده پرستاری خوی بازدید نمود. 
وی ضمن نظارت بر اجرای پروتکل های در خوابگاه پسران، از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات پیش روی دانشجویان پرداخته و دستور رسیدگی به مشکلات آنان را به مسئولان مربوطه صادر نمودند.