برگزاری جلسه ستاد هماهنگی راهیان نور شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه ستاد هماهنگی راهیان نور با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی و اعضای این ستاد برگزار شد.
تیموری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی در این جلسه اجرای طرح اردوهای راهیان نور را  بهترین فرصت برای شناخت بیشترنسل جوان از دوران دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: با برگزاری طرح اردوهای راهیان نورمی توان فرهنگ ایثار و شهادت را از نسل قبلی به نسل جدید انتقال داد.
وی در ادامه بر برگزاری هر چه بهتر  اردوهای راهیان نور تاکید نمود.