تجلیل فرماندار ویژه شهرستان خوی از امیرحسین زرندی نفر اول کنکور زبان های خارجی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان خوی از امیرحسین زرندی نفر اول کنکور زبان های خارجی تجلیل نمود.