بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از پژوهش سرای جابر بن حیان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار شهرستان خوی ضمن بازدید از پژوهس سرای جابر بن حیان با هیئت امنا این مجموعه دیدار و گفتگو نمود.

حسین عباسی در این دیدار نقش تولید علم و پژوهش را در توسعه پایدار مهم عنوان کرد و افزود: باید با تولید علم و با انجام پژوهش زمینه را برای رسیدن به توسعه پایدار در همه ی بخش ها از جمله کشاورزی و صنعت فراهم نمود.

وی در ادامه ضمن انتقاد از مدرک گرایی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: طبق این سند برای پیشرفت علمی باید از کلیشه‌ها و روش‌های تکراری پرهیز و نوآوری داشته باشیم و با اطلاعات کامل، برنامه‌ریزی جامع و نظارت، نظام آموزش و پرورش را به سمت تحول در پژوهش و نوآوری پیش ببریم.

فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان خوی کاهش تصدی گری دولت در بخش پژوهش را ضروری عنوان کرد و افزود: شکوفایی اقتصاد پژوهش محور مستلزم توجه بیشتر به امر پژوهش و کارآمدتر کردن آن از طریق تامین منابع مالی است.