مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید قربانعلی کوچری اولین فرماندار شهید کشور

 مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید قربانعلی کوچری اولین فرماندار شهید کشور 

زمان: 1 تیرماه ساعت 11 صبح
مکان: آستان مقدس امام زاده سید بهلول