بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از گمرک

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان خوی از بخش های مختلف گمرک بازدید نمود.

حسین عباسی در ادامه با حضور در جمع صادرکنندگان این گمرک در جریان نظرات، پیشنهادات و انتقادات آنها قرار گرفت.