سالگرد ارتحال ملکوتی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین 15 خرداد بر مردم ایران و آزادگان سراسر جهان تسلیت باد

سالگرد ارتحال ملکوتی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین 15 خرداد بر مردم ایران و آزادگان سراسر جهان تسلیت باد