تحول اقتصاد مرزی در دستور کار دولت قرار دارد

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، سید مجید میراحمدی در حاشیه بازدید از مرزهای تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت با بیان اینکه آب و هوای مناسب این مسیر، مزیت خوبی در مقایسه با دیگر مرزها برای تردد زائرین اربعین حسینی است افزود: با تحقق این امر شاهد توسعه اقتصادی منطقه نیز خواهیم بود.

وی ساماندهی امور مرزی و مرزنشینان را از اهداف اساسی دولت برشمرد و افزود: بازدید از ظرفیت های مرزی برای دستیابی به تحول اقتصاد مرزی به عنوان یک هدف ویژه دولت، بازدید از نوار مرزی آذربایجان غربی با عراق صورت گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور کنترل و مدیریت مرزی، مبارزه با قاچاق بویژه قاچاق سلاح و مواد مخدر و نیز ضرورت تسهیل در افزایش مبادلات تجاری و مسافری را از دیگر مباحث مهم عنوان کرد و گفت: با توجه به تاکیدات ریاست محترم جمهور و اهتمام مدیران استانی برای بهره مندی از ظرفیت مرز و نیز امنیت پایدار موجود در منطقه، امیدواریم شاهد تحولات اقتصادی خوبی در مرزها باشیم.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به همراه استاندار آذربایجان غربی امروز با سفر به شهرستانهای پیرانشهر و سردشت علاوه بر بازدید از مرزهای تمرچین و کیله و بخش های مختلف این دو پایانه از جمله شرکت های مستقر، پایانه، گمرک ، بازارچه و بازارچه اشکان با مردم نیز دیدار نموده و در جلسه ای نسبت به بررسی راهکارهای ایجاد تحول اقتصاد مرزی بحث و تبادل نظر نمودند.