فرماندار شهرستان خوی از توزیع بیش از 200 تن آرد به نانوایی ها مازاد بر سهمیه ی مصوب برای تعادل بخشیدن به عرضه و تقاضای نان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، در ادامه بازدید مستمر معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از واحدهای نانوایی حسین عباسی از نحوه تهیه و توزیع نان در چند واحد نانوایی بازدید نمود.

وی در این بازدید از تخصیص بیش از ۲۰۰ تن آرد بیشتر از سهمیه مصوب به نانوایی ها خبر داد و افزود: برای متعادل کردن عرضه و تقاضا در چند روز اخیر آرد مورد نیاز تحویل نانوایی ها شده است و به هر میزان که آرد برای نانوایی ها نیاز باشد از محل ذخایر  تامین خواهد شد و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.