برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی به ریاست حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی و با حضور اعضای این انجمن برگزار شد.

حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی در این جلسه دوری از فرهنگ کتاب و کتابخوانی را زمینه ساز بسیاری از مشکلات در جامعه عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به توسعه پایدار باید فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه گسترش پیدا کند.

فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خوی طراحی و نصب المان با موضوع کتاب و کتاب خوانی را در این شهرستان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و انتقال هویت شهری ضروری دانست و افزود: وجود المان های شاخص علاوه بر زیبایی، کیفیت فضا را ارتقا می دهد و این کیفیت بر ذهن انسان، حس مکان و خاطرات جمعی شهروندان تاثیر می گذارد.

وی تصریح نمود: در این راستا طراحان شهری باید در فضاهای شهری، المان هایی را در نظر بگیرند که سبب انتقال هویت شهری در اذهان شود که به رضایتمندی شهروندان و بهبود کیفیت محیط شهری کمک کند.

احداث کتابخانه در شهر زرآباد و روستای وار از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.