وقوع زمین لرزه با قدرت 4.6 ریشتر در بخش قطور شهرستان خوی

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

 بزرگی: 4.6
 محل وقوع: استان آذربایجان غربی - حوالی قطور
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1399/01/24 06:53:10
طول جغرافیایی: 44.43
عرض جغرافیایی: 38.46
عمق زمین‌لرزه: 6 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:
2 کیلومتری قطور (آذربایجان غربی)
39 کیلومتری تازه شهر (آذربایجان غربی)
40 کیلومتری زرآباد (آذربایجان غربی)
     
 نزدیکترین مراکز استان:
115 کیلومتری ارومیه
168 کیلومتری تبریز