تجلیل سرپرست فرمانداری شهرستان خوی از پزشکان بمناسبت روز پزشک

امیر تیموری سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی بمناسبت روز پزشک از تلاشها و مجاهدتهای شبانه روزی پزشکان و مدافعان سلامت آقایان  دکتر محمد رضا کوچری،  دکتر حسن نوبهار، دکتر زرمهر کیهانی،  دکتر مجتبی قمری اصل و وکتر محمد رضا هاشم زاده با اهدای لوح سپاس قدردانی نمود.