بهره برداری از مرکز تصفیه خانه کارخانجات نساجی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، همزمان با دوم اردیبهشت روزجهانی زمین پاک با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار شهرستان خوی و مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی مرکز تصفیه خانه کارخانجات نساجی با اعتبار 2 میلیارد و 400 میلیون تومان  با ظرفیت تصفیه 1300 متر مکعب در روز به بهره برداری رسید.

همچنین پویامنش معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار شهرستان خوی به همراه نظری مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی از بخش های مختلف این کارخانه  بازدید و در جریان مسائل و مشکلات آن قرار گرفتند.