اولین جشنواره روابط عمومی های برتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت استانداری آذربایجان غربی به نشانی http://www.ostan-ag.gov.ir مراجعه کنید