برگزاری راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت ملی و حمایت از ولایت و رهبری در شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، با حضورسید محمد عابدی فرماندار شهرستان خوی و اقشار مختلف مردم راهپیمایی حمایت از اقتدار و امنیت ملی  و حمایت از ولایت و رهبری در این شهرستان برگزار شد