برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کارگروه مدیریت پسماند به ریاست فرماندار ویژه شهرستان خوی و با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد.

حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی در این جلسه بر ساماندهی محل دفن زباله ها تاکید نمود.