بررسی مسائل و مشکلات روستاهای زلزله زده بخش قطور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی با حضور در بخش قطور مسائل و مشکلات روستاهای زلزله زده این بخش را با مدیرکل بنیاد مسکن استان مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه در خصوص سرعت بخشیدن به روند بازسازی واحدهای مسکونی و پرداخت تسهیلات برای این واحدها تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

همچنین در ادامه جلسه با حضور مدیرکل راه آهن آذربایجان صدور مجوز بازسازی واحدهای مسکونی در مجاورت خط ریلی راه آهن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.