برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور امام جمعه، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، نماینده مردم مجلس و اعضای این شورا برگزار شد.

رفع موانع تولید و تحقق شعار سال و فرهنگ سازی برای مدیریت و مقابله با کرونا از جمله موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.