برگزاری پنجاه و سومین جلسه کمیته فرعی امنیتی خوی - وان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، پنجاه و سومین جلسه کمیته فرعی امنیتی خوی- وان در سالن ملاقات استانداری وان برگزار شد.

در این نشست، هیات ایرانی به ریاست سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار شهرستان خوی و هیات ترک به ریاست والی وان بر مبارزه مشترک با عناصر تهدید کننده امنیت در مرز مشترک از جمله تروریسم و قاچاق در ابعاد مختلف آن تاکید کردند.

طرفین همچنین به توافق خوبی در استفاده حداکثری از ظرفیت مرز رسمی رازی- کاپی کوی برای تسهیل تجارت  و رفع موانع تجارت بازرگانان دو طرف و بهره مندی از بازارچه مشترک مرزی برای ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان رسیدند.

این جلسه در فضایی بسیار صمیمی برگزار و با امضای پروتکل نهایی و تبادل هدایا بین طرفین به اتمام رسید.

گفتنی است جلسات کمیته فرعی امنیتی خوی- وان هر دو ماه یک بار در شهرستان خوی و استان وان برگزار می شود .