امضای پروتکل امنیتی میان شهرستان خوی و استان وان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، پروتکل امنیتی میان شهرستان خوی و استان وان توسط معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و والی استان وان ترکیه امضا شد.

مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته فرامرزی، قاچاق مواد مخدر، مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی و همچنین ارتقاء امنیت مرزی از جمله مفاد پروتکل امنیتی میان شهرستان خوی و استان وان می باشد.

همچنین رفع مشکلات معیشتی مرزنشینان دو کشور از دغدغه های مهم هر دو طرف بوده که در این راستا مقرر شد موانع و نارسایی های موجود در تسهیل مراودات تجاری و ترددات مسافرین با همکاری هر دو طرف در پایانه های مرزی رازی و کاپی کوی برطرف شود .