بررسی مسائل و مشکلات کمبود فضای پایگاه انتقال خون با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مسائل و مشکلات کمبود فضای پایگاه انتقال خون با حضور سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تیموری سرپرست فرمانداری شهرستان خوی در این جلسه با اشاره به خدمات رسانی پایگاه انتقال خون به شمال استان بر رفع کمبود فضای این پایگاه تاکید و اظهار داشت: باید مکان دائمی، مطلوب و قابل دسترس برای همه آحاد مردم آماده شود.