بازدید فرماندار شهرستان خوی از اداره ثبت احوال بمناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس و روز ملی ثبت احوال

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، بمناسبت یکصدمین سال تاسیس و روز ملی ثبت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از اداره ثبت احوال خوی بازدید و با کارکنان این اداره دیدار و گفتگو نمود.
سید محمد عابدی همچنین در این بازدید از اولین سند و شناسنامه صادره در اداره ثبت احوال خوی دیدن نمود.