برگزاری جلسه ستاد مشارکت های مومنانه مردم شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه ستاد مشارکت های مومنانه مردم جهت تهیه و توزیع بسته های معیشتی برای خانواده های آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی  و اعضای این ستاد برگزار شد.

فرماندار شهرستان خوی در این جلسه بر توزیع این بسته ها با حفظ عزت و کرامت این خانواده ها تاکید نمود.