برگزاری جلسه توجیهی هیآت های عزاداری بخش فیرورق باحضور سرپرست فرمانداری شهرستان خوی

جلسه توجیهی هیآت های عزاداری بخش فیرورق با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان خوی، روسای هیآت های مذهبی و مداحان شهر و روستاهای تابعه در محل مسجدحضرت امام خمینی(ره) برگزار گردید.

در این جلسه امیر تیموری سرپرست فرمانداری شهرستان خوی بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در مراسم عزاداری تاکید نمود.

وی افزود: بیانات رهبر معظم انقلاب در این خصوص فصل الخطاب همه ما است وباید هیآت های مذهبی با پیروی از رهبر معظم، پروتکل های بهداشتی رابصورت کامل رعایت کنند و در غیر اینصورت بامتخلفان برخورد جدی خواهدشد.