بررسی آسیب ها و چالش های حوزه کودکان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، آسیب ها و چالش های حوزه کودکان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان خوی و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تیموری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان خوی در این جلسه با اشاره به آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کشور به استناد اصل ۱۳۷ قانون اساسی و با هدف ارتقاء سلامت جسمانی و  روانی و بهبود وضعیت کودکان مورد تصویب قرار گرفت تا چالش ها و آسیب های کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار، کودک همسری مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه از شناسائی و ساماندهی ۱۲۰ کودک خیابانی و کار خبر داد و افزود: همچنین در شهرستان خوی ۷۵ کودک بی سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش مراکز بهزیستی و با همکاری خیرین نگهداری میشود.