برگزاری جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کارگروه تنظیم بازار به ریاست حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد.

حسین عباسی فرماندار شهرستان خوی در این جلسه از برخورد با عاملین غیرمجاز و توزیع کنندگان خارج از شبکه گاز مایع خبر داد و افزود: باید نظارت ها توسط نهادهای ذیربط تشدید تا گاز مایع به دست مصرف کننده واقعی برسد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در ادامه به تامین کالاهای اساسی در سطح بازار اشاره کرد و افزود: هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی در سطح بازار وجود ندارد.