حضور بخشدار فیرورق در روستای حصار

 در آستانه همایش کوهنوردی اورین، رضا کشتکار بخشدار فیرورق ضمن دیدار صمیمی با اهالی روستای حصار و بررسی مشکلات روستا، از روند آماده سازی مقدمات این همایش بازدید نمود.