جلسه پیشگیری از خودکشی در بخش قطور

 جلسه بررسی و ارائه راهکارهای علمی پیشگیری از خودکشی زنان و کودکان در محل بخشداری قطور با مشارکت معاونت بهداشت و درمان دانشگده علوم پزشکی شهرستان خوی و مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید.