خسارت سیل و تگرگ به مزارع و باغات شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، در پی بارش های روز گذشته در بخش های مرکزی و صفائیه تیموری سرپرست فرمانداری خوی از روستاهای این بخش بازدید نمود.

وی در جریان این بازدید از خسارت ۵ میلیارد تومانی سیل و تگرگ به ۱۶۰۰ هکتار از مزارع و باغات خبر داد و افزود: همچنین ۸۰ راس گوسفند تلف و به ۵ دستگاه خودرو خسارت وارد شده است.