حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی در همایش کوهنوردی اورین