برگزاری جلسه کارگروه امنیت و انتظامات مدیریت بحران با حضور فرماندارشهرستان خوی


--- 
---

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کارگروه امنیت و انتظامات شورای هماهنگی مدیریت بحران باحضورفرماندارشهرستان خوی و اعضای این کارگروه برگزار شد.

فرماندار شهرستان خوی در این جلسه بر حفظ منابع طبیعی تاکید نمود و افزود: با توجه به بارندگی های خوب اخیر و رویش گیاهان و مراتع، شروع فصل تابستان باعث آتش سوزی در این مناطق خواهد شد لذا ضروری است همه ی نهادهای مرتبط اقدامات پیشگیرانه را انجام و برای هرگونه اتفاق احتمالی در آماده باش کامل باشند.

وی در ادامه بر اهمیت فرهنگ سازی برای حفظ منابع طبیعی توسط مردم تاکید نمود و افزود: آموزش های لازم در روستاها برای مردم می تواند تا حدود زیادی آتش سوزی در مراتع را تا رسیدن نهادهای مرتبط مهار نماید لذا ضروری است این آموزش ها با همکاری بخشداریها در روستاها انجام پذیرد.