دیدار سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با فرماندار شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه و هیئت همراه با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی دیدار و گفتگو نمودند.

همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه به همراه سیدمحمد عابدی فرماندار شهرستان خوی از میراث تاریخی از جمله بازار تاریخی، ساختمان قدیم شهرداری و مزار شمس تبریزی بازدید نمودند.