تکذیب تعطیلی جایگاههای عرضه سوخت (بنزین ،نفت گاز و CNG)

به اطلاع کلیه همشهریان محترم شهرستانهای شمال استان می رساند خبر تعطیلی جایگاههای سوخت کذب محض بوده و صحت نداردوتمامی جایگاههای عرضه فراورده های نفتی ( شامل بنزین موتور - نفتگاز- و CNG) بصورت شبانه روزی و با رعایت اصول بهداشتی و نکات ایمنی طبق دستورالعمل های صادره از سوی ستاد مبارزه با بیماری  کرونا مشغول  ارائه خدمات بوده وفروش فر آورده های نفتی بطور  عادی  در جایگاه ها انجام می پذیرد.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه خوی