بازدید سرزده فرماندار شهرستان خوی از اداره جهاد کشاورزی و دیدار و گفتگو با کارکنان این مجموعه و نظارت بر نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،  فرماندار شهرستان خوی از اداره جهاد کشاورزی بازدید  و ضمن دیدار و گفتگو با کارکنان این مجموعه  بر نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی نظارت نمود.