برگزاری جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی و اعضای این کارگروه برگزار شد.

تبیین دستورالعمل تامین نظم و امنیت تفرجگاه ها از جمله موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.