بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از استمرار عملیات آواربرداری در مناطق زلزله زده بخش قطور

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از استمرار عملیات آواربرداری در مناطق زلزله زده بخش قطور