برگزاری جلسه تدوین سند آمایش سرزمین شهرستان خوی با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، طی جلسه ای  با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار شهرستان خوی و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط سند آمایش سرزمین شهرستان خوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پویامنش معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار شهرستان خوی در این جلسه سند آمایش سرزمین را گام اول توسعه دانست و افزود:  آمایش سرزمین جامع‌نگری و دوراندیشی در توسعه شهرستان می باشد.

در ادامه این جلسه  مدیران دستگاه های اجرایی نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه نمودند.