برگزاری مانور اطفا حریق شمال استان با حضور فرماندار و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مانور اطفا حریق شمال استان با حضور فرماندار و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری در شهرستان خوی برگزار شد.