دیدار مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت و درمان با سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان خوی

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان خوی دکتر علیرضا رحیم نیا مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت و درمان با ذبیح اله کاظمی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان خوی دیدار و گفتگو نمود. 
کاظمی در این دیدار یکی از برنامه های مهم نظام جمهوری اسلامی و مطالبات اساسی مردم را برقراری عدالت اجتماعی دانست. وی در ادامه ارتقاء دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خوی به دانشگاه را از جمله خواسته های مردم و فراهم سازی بستر توریسم درمانی در شهرستان مرزی خوی را از مطالبات عمده مسئولین خواند.
دکتر رحیم نیا نیز در این دیدار با اشاره به پتانسیل بالای بهداشتی و درمانی خوی، قول رفع کم و کاستی های موجود را داد.