برگزاری جلسه شورای زکات شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای زکات به ریاست امیر تیموری سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی و با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

تیموری سرپرست فرمانداری شهرستان خوی بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی و تبلیغات محیطی شهری در ترویج فرهنگ پرداخت زکات در جامعه تاکید نمود.