برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب و هماهنگی دشت پایلوت شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای حفاظت از منابع آب و هماهنگی دشت پایلوت با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار خوی و اعضای این شورا برگزار شد.
در این جلسه پویامنش معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار بر استفاده بهینه از منابع آب شهرستان خوی تاکید نمود و افزود: مصرف عمده آب شهرستان در بخش کشاورزی می باشد و باید با صرفه جویی در این بخش میزان آب بیشتری به صنعت اختصاص تا شاهد افزایش سرمایه گذاری در صنایع آب بر شویم.
وی در ادامه بر شناسائی نقاط پر خطر و حادثه خیز رودخانه ها تاکید نمود و افزود: با توجه به آغاز فصل بارش ها ضروری است بستر رودخانه های شهرستان برای جلوگیری از طغیان  رودخانه ها و بروز سیل لایروبی شود.