بررسی مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی بخش فیرورق

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی بخش فیرورق با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی در محل مرکز خدمات جهاد کشاورزی این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

حسین عباسی در این جلسه با اشاره به کمبود منابع آبی اظهار داشت: باید برای صرفه جویی آب در بخش کشاورزی   الگوی کشت تغییر کند.

وی تصریح نمود: باید از بذرهای اصلاح شده با مصرف آب کم و آبیاری تحت فشار و قطره ای برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی استفاده نمود.

فرماندار ویژه شهرستان خوی در ادامه با اشاره به تکمیل زنجیره تولید در بخش کشاورزی اظهار داشت: یکی از مهمترین راهکارهای توسعه کشاورزی ایجاد واحد‌های فرآوری، صنایع تبدیلی و تکمیلی در زنجیره تولید محصولات کشاورزی است که به این موضوع باید توجه ویژه نمود.

وی در ادامه بر شناسائی مزیت های نسبی تولید محصولات کشاورزی هر بخش تاکید نمود و افزود: باید متناسب با وضعیت آب و هوا، خاک و منابع آبی هر بخش مزیت های نسبی تولید محصولات کشاورزی هر بخش شناسائی شود.

فرماندار ویژه شهرستان خوی بر متناسب سازی واحدهای سردخانه بخش فیرورق با تولید محصولات باغی و کشاورزی در راستای ایجاد ارزش افزوده تاکید نمود.