فرا رسیدن سالروز شهادت پنجمین ستاره فروزان منظومه امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر(ع) بر رهروان ایمان و معنویت تسلیت باد

فرا رسیدن سالروز شهادت پنجمین ستاره فروزان منظومه امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر(ع) بر رهروان ایمان و معنویت تسلیت باد